Το ISO 27001: 2013 είναι το αναθεωρημένο πρότυπο διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.

Υιοθετόντας το ISO 27001:2013 θα παρέχετε στον οργανισμό σας το πλαίσιο για την δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης που θα αναγνωρίζει τους πραγματικούς κινδύνους στην ασφάλεια πληροφοριών και θα εξασφαλίζει ότι έχετε διεξάγει ελέγχους για την μείωση και την διαχείρηση αυτών των κινδύνων.

ISO 27001net cable web

Υπάρχουν τρεις βασικές αρχές που εμπλέκονται στη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών: η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η ετοιμότητα.Το ISO 27001:2013, θα σας δώσει τη δυνατότητα να τεκμηριώσετε την ακεραιότητα των δεδομένων σας, θα ενισχύσει τη δέσμευσή σας στην ορθή διαχείριση των πληροφοριών και θα σας προετοιμάσει για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων στην ηλεκτρονική σας ασφάλεια.

Ποιος χρειάζεται ISO 27001;

Το ISO 27001 μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε μέγεθος επιχείρησης, σε όλους τους τομείς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις εταιρείες των οποίων οι πληροφορίες είναι ευαίσθητες και κρίσιμες, όπως εταιρίες διαχείρισης πληροφοριών (ΙΤ), τράπεζες, χρηματοπιστωτικές εταιρίες, φορείς υγείας, δημόσιες υπηρεσίες και γενικά εταιρίες που διαχειρίζονται πληροφορίες για λογαριασμό τρίτων.

Τα πλεονεκτήματα του ISO 27001

Έχοντας πιστοποιηθεί ανεξάρτητα με ένα σύστημα ISO 27001 διαπιστευμένο από το UKAS οι πελάτες σας μπορούν να βασιστούν στην ακεραιότητα των πρακτικών σας σε θέματα ασφαλείας των πληροφοριών αφού θα είστε σε θέση να αποδείξετε τον επαρκή έλεγχο σε μελλοντικές απειλές ασφαλείας.

Συγκεκριμένα η πιστοποίηση κατά ISO 27001 θα:

• βοηθήσει να προστατευτεί η επιχείρηση σας από τις αυξανόμενες διαδικυτακές απειλές.
• επιβεβαιώσει ότι η εταιρεία σας εντοπίζει σωστά, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους κινδύνους ασφαλείας.
• αποδείξει ότι ο οργανισμός σας δεσμεύεται στην συνεχή βελτίωση της ασφάλειας των πληροφοριών.
• Τεκμηριώσει συμμόρφωση σε σχετικούς κανονισμούς, νομοθεσίες και βιομηχανικά πρότυπα.
• δώσει στους πελάτες σας την πεποίηθηση στην προστασία και στην εμπιστευτικότητα των προσωπικών τους πληροφοριών.
• παρέχει την διασφάλιση ότι εκπληρώνετε τις αρχές της ορθής εταιρικής διαχείρισης και τις απαιτήσεις της επιχειρησιακής συνέχειας.
• αυξήσει τις νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του site μας και τη βελτίωση της online εμπειρία σας.
Πατήστε "Αποδοχή Cookies" για να συνεχίσετε ή επιλέξτε "Περισσότερες πληροφορίες" για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.